Напрями адресної роботи з педагогами

1. Діагностичне анкетування педагогів.
2. Індивідуальна робота з педагогами щодо ліквідації прогалин у фахових знаннях, виявлених під час діагностування:
а) рекомендації щодо опрацювання новинок психолого-  педагогічної та методичної літератури;
б) консультації з окремих питань методики навчання.
3. Допомога у доборі індивідуальної теми для самостійного опрацювання, спрямування самостійної роботи.
4. Проведення консультацій щодо роботи над темою.
5. Надання допомоги у підготовці до конференції з обміну досвідом, засідання методичного об’єднання, педагогічгої ради.
6. Допомога у підготовці педагога до проходження атестації:
а) консультації з питань атестації;
б) допомога у самооцінці педагогами рівня фахової підготовки за кваліфікаційними характеристиками;
в) вивчення результативності роботи педагога (відвідування й аналіз занять, документації).
7. Залучення педагогів до пошуково-дослідницької роботи.
8. Допомога у підготовці та проведенні творчого звіту з досвіду роботи.
9. Надання допомоги у доборі методичної літератури.
10. Залучення до участі у роботі творчих груп, лабораторій, школи перспективного досвіду, школи педагогічної майстерності тощо.
11. Залучення педагогів до участі у:
- науково-практичних конференціях;
- конкурсах фахової майстерності;
- панорамах методичних ідей;
- виставках педагогічної творчості тощо.
12. Залучення творчих педагогів до складу проблемних, пошуково-дослідницьких груп із розробки альтернативних навчальних програм, проектів, апробації інноваційних програм, навчально-методичних посібників.
13. Надання допомоги у моделювані досвіду творчого педагога, збагаченні його творчої лабараторії.
14. Вивчення і узагальнення даного досвіду.
15. Поширення досвіду через семінари, творчі звіти, виступи, публікації.
16. Забезпечення педагогів матеріалами педагогічного досвіду.