Пошуку, розвитку і підтримки обдарованих дітей «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ
Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямків сучасної освіти, оскільки поступ будь – якої країни , регіону, міста залежить  саме від здатності її громадян нестандартно, креативно мислити, впроваджувати перспективні інновації в різні сфери суспільного життя.
Талановиті діти – це той ресурс, з якого створюється інтелектуальна і творчаеліта. Еліту будь – якого народу становлять особистості творчі, яскраві, мислячі. Щоб це потенційне національне багатство зберегти й примножити, необхідно вміти відбирати таких дітей, допомагати їм знайти себе й правильно оцінити, підтримувати їхній розвиток. 
Обдаровані діти в будь-якому суспільстві мають розглядатися як національне надбання й розраховувати на особливі соціальні права. Такі діти повинні бути об'єктом спеціальних педагогічних і соціальних програм, оскільки найбільші сподівання на покращення умов життя й розквіту  нації пов'язані саме з обдарованою молоддю. Ось чому великого значення набуває науково-педагогічне розв’язання проблеми: пошук, виявлення і розвиток творчих здібностей та підтримка талановитих дітей. Тому доцільною і необхідною є створення даної довгострокової комплексної  програми.

 

МЕТА ПРОГРАМИ
Програму «Обдарована дитина» розроблено з метою піднесення особистості, спрямоване на розкриття природних здібностей, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді краю, розвитку їх творчого потенціалу та формування їх духовності та самореалізації.

 

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 • відпрацювання, розробка, налагодження та впровадження ефективних методичних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання та вдосконалення роботи з обдарованими дітьми і молоддю;

   

 • створення умов для гармонійного розвитку особистості;

   

 • розробка сучасних методів і форм організації навчального процесу з обдарованими дітьми та молоддю, створення системи роботи з цією категорією вихованців у позашкільному закладі на принципах особистісно-зорієнтованого підходу;

   

 • розширення сфери освітніх послуг навчання обдарованих дітей як безперервного процесу формування творчої особистості, розвитку культурного та інтелектуального потенціалу України;

   

 • об'єднання зусиль позашкільного закладу, сім'ї, наукових, культурних закладів і основ, громадських організацій міста у створенні оптимальних умов для творчої реалізації дітей та молоді.

   

Принципи
- доступність
- творчість
- активність
- ініціативність
- розвиток
- виховання
- науковість
УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ

Програма розрахована обдарованих і талановитих дітей області. Участь у програмі може бути як індивідуальна, так і колективна.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
 •  Залучення широкого загалу талановитих дітей та молоді

   

 • Увага громадськості до проблем обдарованих дітей

   

 • Задоволення індивідуальних запитів діте

   

 • Поглиблене оволодіння знаннями, уміннями і навиками

   

 • Участь талановитих вихованців у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях, змаганнях,конкурсах.

   

 • Формування і розвиток соціально зрілої і творчої особистості.

   

 

Програма є довгострокова, наскрізна, комплексна, розрахована на багаторічну роботу в цьому напрямку співробітників Закарпатського обласного палацу дитячої і юнацької творчості «ПАДІЮН», інших громадських і державних установ.

 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

„Обдарована дитина”

на 2018-2019н.р.

Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

/методкабінет протягом року/

 

1.         Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів  діяльності.                      

2.         Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості.

3.         Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

4.         Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку.

5.         Визначати і вивчати кращий педагогічний досвід роботи з обдарованими дітьми з подальшим впровадженням його в систему роботи палацу.

6.         Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми.

7.         Організація і проведення різноманітних конкурсів, фестивалів, змагань.

8.         Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

9.         Забезпечення до участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах.

10.       Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях методичних об'єднань, педагогічних радах, нарадах при директору.

11.        Розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих дітей та педагогів, які працюють з ними.

Система пошуку та виявлення обдарованих дітей їх навчання, виховання та розвиток

1. Проводити роботу з виявлення рівня загальних здібностей та креативності у дітей дошкільного віку.

                                   Відділ раннього дошкільного розвитку. Протягом року

 

 2. Створити умови для раннього естетичного розвитку дошкільнят у студії „Райдуга”.

                               Відділ раннього дошкільного розвитку.        Протягом року.

 

 

3.    Формування груп для індивідуального сумісного навчання обдарованих дітей з урахуванням рівня здібностей та сфери обдарованості, запитів кожної дитини.

                                                                            Зав.відділами. Протягом року.

4.    Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях.

Керівники гуртків.

5.    Створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку вихованців та надання їм можливості для самореалізації.

                                                                        Зав.відділами. Протягом року.

6.    Оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими дітьми.

 Зав. відділами, методкабінет.

7.    Підвищення рівня нуково-методичного та інформаційного забезпечення педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

Дирекція, методкабінет

 Соціальна підтримка та популяризація творчості

обдарованих дітей

1.    Створити дітям оптимальні умови у всіх сферах діяльності, що стосуються розвитку їх природних здібностей.

                                                                                  Дирекція палацу, педагоги

2.    Сприяти забезпеченню підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, посиленню громадської уваги до їх діяльності.

                                           Дирекція палацу, відділ комунікацій та зв’язків з                          громадськістю, організаційно-масовий відділ

3.    Продовжувати традицію благодійного проекту підтримки юних талантів ПАДІЮНУ „Зореграй” /протягом року/

                                                     Дирекція палацу, методкабінет, відділ    комунікацій та зв’язків з громадськістю

4.    Сприяти наданню соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, в яких виховуються обдаровані діти.

Дирекція палацу

5.    Висвітлювати в засобах масової інформації здобутки та досягнення творчих об’єднань, колективів та окремих обдарованих дітей.

6.    Видавати  афіші, буклети, газети, присвячені роботі з обдарованими дітьми.

7.    Готувати відеофільми про творчість, досягнення, дебюти, виставки, концерти юних обдаровань.

                                                    Відділ комунікацій  та зв’язків з громадськістю

8.    Сприяти участі талановитих обдаровань у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях тощо.

                                                                                                Дирекція   палацу

9.    Знаходити можливість оздоровлення та літнього відпочинку творчих колективів та обдарованих дітей.                            Дирекція палацу

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про  благодійний проект

підтримки юних талантів ПАДІЮНУ

«ЗОРЕГРАЙ»

 

МЕТА

Пропаганда та активація творчої діяльності гуртківця, популяризація позашкільної освіти, поглиблення змісту та якості навчально-виховного процесу, упровадження ефективних методичних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для гармонійного розвитку та самореалізації особистості

ЗАВДАННЯ

-Стимулювання розвитку творчих інтересів гуртківців;

-Виявлення юних обдаровань, підтримка та розвиток їх творчості;

-Конструювання ефективної мотиваційної сфери саморозвитку дитячої особистості;

-Презентація юних талантів, надання стимулу для подальшого розвитку їх творчості;

-Вселяти у дитині віру у свої творчі сили і здібності, прагнення досягти високої мети.

 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Щороку до 01.02. педагогічним і дитячим колективами творчих об’єднань ПАДІЮНу висуваються кандидатури обдарованих дітей, які досягли значних успіхів у творчій самореалізації, є переможцями  конкурсів, фестивалів, змагань обласного, Всеукраїнського, Міжнародного рівнів та беруть активну участь у житті палацу. Кандидати за результатами творчих досягнень висвітлюються у портфоліо.

 

2.Методичною радою ПАДІЮНу розглядаються та затверджуються кандидатури фіналістів «Зореграю».

 

3.Рекламне висвітлення дитячих особистостей у засобах масової інформації, з метою привернення уваги громадськості та підтримки талановитих дітей.

 

4.Проведення урочистого вшанування та нагородження переможців «Зореграю» на святковій концертній програмі у кінці навчального року.

 

НАГОРОДЖЕННЯ

Учасникам урочистого вшанування вручаються грамоти, відзнаки , цінні призи.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

У проекті можуть брати участь громадські організації, приватні особи, підприємства у наданні спонсорської допомоги і вшануванні юних талантів.