Методичний відділ


Черленяк Мирослава Андріївна - завідувачка відділу

„ Від рівня  компетентності педагога, його педагогічної майстерності 

та здібностей до професійного розвитку  напряму залежить

 підвищення якості позашкільної освіти та її результативність”.

( Т. Свірська) 

Організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками закладу є методичний відділ. Реалізації програмних цілей закладу та удосконаленню методичної роботи сприяє робота над  єдиною науково-методичною проблемою „Особистісна орієнтація навчально-виховного процесу як визначальний фактор у створенні умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку вихованців”

Методична служба, яка є  пульсом педагогічного життя, ресурсом  професійного розвитку педагогів у „ПАДІЮНі”, приділяє велику увагу новим підходам в організації методичної роботи, а саме:

- реалізації нової  парадигми позашкільної освіти, згідно якої керівник гуртка не виконавець, а творець навчально-виховного процесу;
- забезпеченню високої якості н/в процесу шляхом впровадження програм нового покоління, нових педагогічних технологій навчання, виховання й розвитку дітей;
- створенню інноваційного професійного поля, атмосфери співтворчості;
- дослідженню освітніх проблем соціуму;
- формуванню педагога-дослідника;
- організації методичної роботи на діагностичній основі, наближення її до потреб і запитів педагогічних працівників;
- залученню педагогів до участі у різних проектах, програмах, написання авторських програм, методичних розробок, статей, публікацій, що є безпосереднім виявом творчого потенціалу кожного.
- виявленню, вивченню та оцінці результативності педагогічного досвіду в закладі. Узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду.

Структура методичної роботи:

- ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ;
- ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ;
- МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ ПЕДАГОГІВ
- ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ;
- ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА;
- СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ ПЕДАГОГІВ;
- ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ;
- МЕТОДИЧНІ ТИЖНІ;
- ТВОРЧІ ЗВІТИ ПЕДАГОГІВ;
- ВИСТАВКИ ТВОРЧИХ ДОРОБОК ПЕДАГОГІВ.

Методична робота у нашому закладі включає найрізноманітніші форми навчання педагогів. Інноваційні форми проведення методичної роботи, які запроваджуються з метою підвищення ефективності діяльності педагогічного колективу, сприяють залученню педагогів до пошукової діяльності, розвитку й уміння спілкуватися з колегами, вихованцями, батьками.

ФОРМИ РОБОТИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:

Методоб'єднання.

Школа педмайстерності.

Школа молодого педагога.

Майстер-класи.

Конкурс педагогічної майстерності «Кришталева крона».

Наставництво.

Семінари.

Педагогічні читання.

Презентація досвіду.

Педагогічний портрет.

Методичні тижні.

ФОРМИ РОБОТИ, ДЕ ДОМІНУЄ ПРОФЕСІЙНА ТВОРЧІСТЬ:

майстер-класи;

творчі лабораторії;

творчі звіти;

персональні виставки педагогів;

виставки  „Педагог-вихованець”;

творчий вечір;

ярмарок педагогічних знахідок;

калейдоскоп нестандартних занять;

освітянські вечори.

joomlamodniyportal.ru