СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Педагогічна рада – творча лабораторія кожного педагогічного колективу, де генерують ідеї, визначають реальні шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, зростання професійної майстерності.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ:
• Визначення теми;
• Підготовча робота;
• Об’єднання ініціативної (творчої групи);
• Складання плану підготовки чергового засідання;
• Підготовка проекту рішення педради.
ЗАВДАННЯ ТВОРЧОЇ ГРУПИ
• Розробити план підготовки й проведення педради.
• Опрацювати необхідну науково-педагогічну та методичну літературу.
• Розробка п’яток, програм, анкет, проведення досліджень.

ТИПИ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД:
• Традиційні;
• Нетрадиційні: (методичний день, ділова гра, круглий стіл, дискусія, презентація, педагогічний консиліум.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ПЕДРАДИ
• Повідомлення про виконання рішень попередньої педради (до 5 хв.)
• Стисла доповідь з питання, яке обговорюється (25-30 хв.)
• Відповіді на запитання (3-4 хв.)
• Виступи педагогів (до 10хв.)
• Обговорення висловлених пропозицій (25-30 хв.)
• Прийняття рішення (3-5 хв.)

РЕКВІЗИТИ ПРОТОКОЛУ: назва типу документа, дата проведення засідання, заголовок до тексту,підписи голови й секретаря.
Текст протоколу складається із двох частин: вступної та основної.
Вступна частина містить інформацію про кількість відсутніх і присутніх на засіданні, порядок денний з переліком питань, які підлягають розгляду та зазначенням доповідачів, встановлення регламенту.
Основний текст протоколу викладають за розділами: «Слухали», «Виступили», «Постановили».