ПАМ’ЯТКА «Як підготуватися до виступу, доповіді»

І етап – підготовка доповіді, виступу
1.Формулювання теми, визначення головної проблеми й цільової установки з урахуванням інтересів і запитів слухачів.
2.Формулювання основних питань виступу, доповіді.
3.Укладання розгорнутого плану виступу.
4.Перегляд і вивчення спеціальної літератури.
- добір і систематизація наочності;
-добір педагогічних ситуацій з особистого досвіду та досвіду колег;
- визначення порядку використання дібраних матеріалів у процесі викладання теми;
- розподіл матеріалів за питаннями;
- письмовий виклад повного тексту виступу.
ІІ етап – робота з підготовчим матеріалом
1.Виокремлення у тексті основних змістових частин, на яких під час виступу треба наголосити.
2.Розподіл часу на виклад кожного питання й визначення темпу виступу. (пробне читання).
3.»Згортання» повного тексту доповіді, виступу у стислу форму (тези, план, цитати на картках).
ІІІ етап – підготовка до виступу
1.Налаштуйтеся на виступ: дайте собі установку на внутрішню зібраність, зосередьтеся.
2.Перед викладом інформації дайте собі установку, що ваше оточення – це ваші потенційні однодумці.